Léčba Gaucherovy choroby

V současné době není na Gaucherovu chorobu žádný lék, ale jsou k dispozici různé léčby, které mohou pomoci při zmírňování hlavních příznaků.1

Enzymová substituční terapie (Enzyme Replacement Therapy, ERT)1

ERT funguje tak, že dojde k nahrazení chybějícího nebo nedostatečného enzymu. Tím se přirozeným procesem odstraní molekuly tuku (cerebrosidy).

Substrátová redukční terapie (Substrate Reduction Therapy, SRT)1

SRT funguje tak, že snižuje množství molekul tuku (cerebrosidů) v těle, takže enzym nemá tolik práce.

Pacienti s Gaucherovou chorobou mohou kromě toho dostávat léky, které jim pomáhají zvládat příznaky (např. léky proti bolesti).)2 Tyto léky neléčí přímo Gaucherovu chorobu, ale mohou zmírňovat dopad této choroby na tělo.2

Jak se Gaucherova choroba dědí?

1. Nagral A. Gaucher disease. J Clin exp hepatol 2014;4(1):37-50.
2. Mignot C, et al. handb Clin Neurol. 2013;113:1709-15.
Po přečtení tohoto letáku získáte odpovědi na otázky týkající se dědičnosti Gaucherovy choroby.
Play Video
Podívejte se na krátké video objasňující příčiny Gaucherovy choroby.
Play Video
Na tomto videu hovoří pacienti s Gaucherovou chorobou o tom, jak u nich toto onemocnění bylo diagnostikováno.
Play Video
Co to jsoustřádavé lysozomální poruchy ?
Play Video
Navštivte kanál YouTube Spotlight on Gaucher, kde můžete vidět informační videa o Gaucherově chorobě a poslechnout si příběhy pacientů i jejich rodin.
How is Gaucher disease diagnosed?
Symptoms Infographic
Symptoms Infographic
Stáhněte si tento soubor, který obsahuje užitečné informace pro pacienty.

The information on this website is intended only to provide knowledge of Gaucher disease health topics. This information should not be used in place of advice from your GP or other healthcare professional. If in doubt please contact your doctor for advice.

Focusonfabry.com is intended for an International and US audience and has been produced by Shire. The website has been developed in accordance with industry and legal standards to provide information for the general public about Hunter Syndrome health topics. Shire makes every reasonable effort to include accurate and current information. However, the information provided on the website is not exhaustive.

Download the Gaucher disease toolkit for helpful information and questions to discuss with your doctor.
Dědičnost Gaucherovy choroby